בוצות אטמים ספירליים מתאימה לשימוש בחיבורים מאוגנים או באפליקציות דומות בייחוד כאשר נדרשת יכולת "התאוששות" טובה.

שינויים בטמפרטורה מחד ולחץ והרפיה מאידך תובעים מהאטם גמישות גבוהה על מנת לשמר איטום, והאטם הספירלי מהווה את הפיתרון ההנדסי המדוייק לדרישות אלו גם בסביבת רעלים וחומרים תוקפניים.
 


 

דגם R
דגם R
אטם מבנה בסיסי. הקטרים הפנימיים והחיצוניים מחוזקים במספר שכבות מתכת, ללא מילוי, על מנת להבטיח יציבות מוגברת ודחיסה טובה יותר.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

דגם RIR
דגם RIR
טבעת מתכת פנימית חזקה משמשת כעוצרת דחיסה וממלאת את החלל שבין דופן האגן לקוטר הפנימי. נועדה למנוע הצטברות של מוצקים בחלל זה, להפחית את זרם הנוזלים בתהליך ולהקטין את הבלייה של פני האוגן.
מתאים לאוגני צינורות מסוג זכר ומסוג נקבה.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

דגם CG) - CR)

דגם CG) - CR)
משמש כטבעת חיצונית שממרכזת במדוייק את פני האוגן, ומשמש כעוצר דחיסה. אטם לשימוש כללי המתאים לשימוש באוגני FF מ RF בתקני 900 ASA ומעלה מומלץ לשלב עם טבעת פנימית.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

דגם CGI) CRIR)

דגם CGI) CRIR)
אטם מסוג CR מותאם עם טבעת פנימית, המעניק הגבלה נוספת ללחץ המופעל ומשמש כמחסום לחום וקורוזיה ובכך מגן על שולי האטם ומונע בליית האוגן
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

דגם HE-R

דגם HE-R
משמש למחליפי חום בעלי דפנות חלוקה. החלק החיצוני עשוי במבנה ספירלה מלופפת סטנדרטי, בעוד שהצלע בד"כ עשוייה עם כיסוי (יחיד או כפול) ומהודקת לקוטר הפנימי של הספירלה המלופפת
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

דגם HE-CR

דגם HE-CR
סוג זה זהה ל HE-R מלבד תוספת של טבעת מתכת בקוטר חיצוני.