גוון תערובות בייצור לפי דרישה 

מכמות של 5 ק"ג ועד ל - 1000 ק"ג לפי תכונות נדרשות 

בקושי מ-10 שור ועד 90 כולל מסמכי טיב