בד וסרטי אטימה - טרמוגלס

עשויים מסיבי זכוכית טהורים, משמשים לאיטום סטטי, והגנה בפני חום וגיצים. 

עמידים עד   ͨ550°

עובי 1.5 או 3 ממ'
מתחיל מ-20 ממ' רוחבתיאור בחר ערך משדות הבחירה כדי לצפות בנתון
מידה במילימטר
מידה באינץ' בחר ערך משדות הבחירה כדי לצפות בנתון
מספר קטלוגי בחר ערך משדות הבחירה כדי לצפות בנתון
משקל למטר בחר ערך משדות הבחירה כדי לצפות בנתון