סטים של מחברים בודדים המתאימים לחיבור סרטי מסוע חדשים או תיקון סרטים קיימים. מחברים אלו פשוטים לתפעול ומבצעים את עבודתם נאמנה.