לפני התקנת המחברים יש לסמן את מיקומם האופטימלי בעזרת סרגלי ניקוב המתאימים לכל סוג מחבר.
בכדי להגדיר את סוג הסרגל הנדרש יש להגדיר את סוג המחבר ואת רוחב הסרט.
בכדי להגיע לגמישות וחסכון מקסימליים רצוי להזמין את הסרגל לפי הסרט הרחב ביותר במערך שכן הסרגל יתאים גם לסרטים צרים יותר.