בכדי לנעול את ברגי הפלקסקו בצורה טובה ויעילה ייצרה חברת FLEXCO מפתחות יעודיים לסגירה בעזרת מקדחה או פטיש אוויר.