בכדי לאפשר את גמר ההתקנה יש צורך בשבירת הברגים הבולטים מצידו האחורי של סרט המסוע. לשם כך ייצרה חברת FLEXCO
סט ``שוברי ברגים`` המתאימים במיוחד למטרה זו.