ייצור צנרת גמישה מנירוסטה וטפלון.

ייצור של מחברים גמישים מנירוסטה, צנרת גמישה 
מנירוסטה וטפלון לפי דרישת וצרכי הלקוח.