מגוון פרופילי ספוג סיליקון בהתאם למפרט הלקוח ממגון חומרים
        סטנדרטים בהתאם לדאישות הלקוח או מידות הקיימות במלאי:

  • sil-10 משקל סגולי 0.2
  • sil-16 משקל סגולי 0.25
  • sil-24 משקל סגולי 0.4
  • sil-33 משקל סגולי 0.55./uploads/n/1419233616.8456.pdf