פרופיל דגם V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
פרופיל דגם T10
 
 
 
 
 
 
 
 
פרופיל דגם T10 מחוזק
 
 
 
 
 
 
 
פרופיל אנכי
 
 
 
 
 
 
 
 
פרופיל דגם T30