חתך
מס' רצועה
מספר קטלוגי בחר ערך משדות הבחירה כדי לצפות בנתון
אורך חיצוני (מ"מ) בחר ערך משדות הבחירה כדי לצפות בנתון
USA standard (inch) בחר ערך משדות הבחירה כדי לצפות בנתון

הורדת קובץ הנתונים של המוצר