חתך
מס' רצועה
מס' קטלוגי בחר ערך משדות הבחירה כדי לצפות בנתון
אורך חיצוני (מ"מ) בחר ערך משדות הבחירה כדי לצפות בנתון
אורך פנימי (מ"מ) בחר ערך משדות הבחירה כדי לצפות בנתון
USA standard (inch) בחר ערך משדות הבחירה כדי לצפות בנתון
USA standard (Zoll inch) בחר ערך משדות הבחירה כדי לצפות בנתון

הורדת קובץ הנתונים של המוצר