חתך
מספר רצועה בחר ערך משדות הבחירה כדי לצפות בנתון
מספר קטלוגי
אורך חיצוני (מ"מ) בחר ערך משדות הבחירה כדי לצפות בנתון

הורדת קובץ הנתונים של המוצר