חתך
מספר רצועה
מספר קטלוגי בחר ערך משדות הבחירה כדי לצפות בנתון
אורך חיצוני (מ"מ) בחר ערך משדות הבחירה כדי לצפות בנתון

הורדת קובץ הנתונים של המוצר