KP340F מיוצר מסיב קבלר של ``DU-PONT`` המוספג בטפלון ובחומר מסכך ונקלע לחבל מרובע. חבל זה מתאים לשימושים שונים בלחצים גבוהים מהמקובל בשימוש בחבלים אחרים.

בשל חוזק הסיב המקביל לחוזק פלדה. ניתן להשתמש בחבל זה בנפרד או בחלק מסט של חבלים והוא בעל תוחלת חיים ארוכה במיוחד וזאת גם בתנאים קשים של מערכות לשאיבת מים בתחנות כח.

חבל קבלרתיאור בחר ערך משדות הבחירה כדי לצפות בנתון
מידה במילימטר
מידה באינץ' בחר ערך משדות הבחירה כדי לצפות בנתון
מספר קטלוגי בחר ערך משדות הבחירה כדי לצפות בנתון
משקל למטר בחר ערך משדות הבחירה כדי לצפות בנתון

הורדת קובץ הנתונים של המוצר