מק"ט 0MXL
 


חתך בחר ערך משדות הבחירה כדי לצפות בנתון
מספר רצועה
pitch lengh (אינץ) בחר ערך משדות הבחירה כדי לצפות בנתון
pitch lengh (ממ) בחר ערך משדות הבחירה כדי לצפות בנתון
מס' שיניים בחר ערך משדות הבחירה כדי לצפות בנתון

הורדת קובץ הנתונים של המוצר