מק"ט - 016 016 431

*פרופיל סיליקון לתנור
*עמיד בחום גבוהה
*מאושר מזון

פרופיל סיליקון 16X16