מק"ט - 32900202 433

*פרופיל סיליקון לתנור
*עמיד בחום גבוהה
*מאושר מזון

פרופיל אדום חצי עגול