מק"ט - 433 B4547 

*פרופיל סיליקון לתנור
*עמיד בחום גבוהה
*מאושר מזון

פרופיל אדום לתנור