מק"ט - 012 012 431

*פרופיל סיליקון לתנור
*עמיד בחום גבוהה
*מאושר מזון

מטר פרופיל סיליקון מרובע 12X12 ממ